Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Politieke Markt

16 februari 2018 Politieke Markt 22 februari 2018
Politieke Markt

19:00 Gebiedsvisie Beekbergsebroek19:00 Koersdocument Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning – CMO19:00 Raadsbrief Afschaffing twee woningregel m.b.t. begeleid wonen in bestemmingsplannen d.m.v….

10 februari 2018 Politieke Markt 22 februari 2018
Politieke Markt

19:00 Gebiedsvisie Beekbergsebroek19:00 Koersdocument Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning – CMO19:00 Raadsbrief Afschaffing twee woningregel m.b.t. begeleid wonen in bestemmingsplannen d.m.v….

5 februari 2018 Politieke Markt 15 februari 2018
Politieke Markt

19:00 Programma Comfortabele Gezinsstad19:00 Transformatieagenda jeugd 201719:00 Zwerfvuil20:45 Revitalisering verouderde wijken20:45 Presentatie koersdocument CMO20:45 Beleidsuitwerking compensatie en verevening van groene…

20 juni 2016 Politieke Markt 1 februari 2018
Politieke Markt

19:00 Vaststelling bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV) 19:00 Strategisch kader casino’s19:00 Voorbereiding aanvraag Vangnetuitkering BUIG 201721:15 Vervolg ontwikkelstrategie Apeldoorn…

20 juni 2016 Politieke Markt 18 januari 2018
Politieke Markt

19:00 Presentatie Rekenkamerrapport over de uitvoering van de Participatiewet 19:00 Bestemmingsplan Krimweg 140 Hoenderloo 20:00 Hoorzitting Ontwikkelstrategie Apeldoorn West 21:15…