Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Bewustwording in energieneutraliteit

23 februari 2018 Wim Willems

Gisteren werd ik nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Apeldoorn energieneutraal is dat mogelijk? Ik mocht op een kaart van Apeldoorn zeggen waar ik de zonnecollectoren en de windmolens wilde hebben om de behoefte aan energie te kunnen blijven leveren.

Ik heb in ieder geval een duidelijke mening over de windmolens in Beekbergsebroek. Ik wil niet dat inwoners van Apeldoorn hinder ondervinden, of aantasting van hun leefbaarheid ondervinden door windmolens. Maar hoe ga je dan de energiebehoefte van ruim 3300 TJ (Terra Joule – 1 kWh is 3 600 000 J) duurzame energie opwekken. Voor het rekengemak werd de doelstelling bijgesteld naar 2000 TJ, dit omdat isolatie en zonnepanelen op daken 1300 TJ zouden kunnen opleveren.

Nog steeds een mooie opgave. Mede ook omdat binnen stedelijk gebied geen windmolens geplaatst mogen worden, en we dat ook niet willen. Daarnaast zijn er vliegroutes die dit beperken. Een mooie opgave lag voor me, maar het was niet de eerste keer dat ik er over na had gedacht.

“Bewustwording”
Maar liefst 4,5% meer stroomverbuik per jaar vanaf 1950. We hebben dus een opwaartse lijn terwijl we praten over duurzaamheid. Meer stroom opwekken levert meer warmte op. En die warmte is volgens mij niet goed voor het klimaat. We moeten ons dus meer zelfbewust worden om minder stroom te gebruiken. Onze pc uitzetten als we naar huis gaan. De motie LED’s go uitvoeren door het College om alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van led-verlichting. Maar ook bedrijven bewust laten worden van de maatregelen die ze kunnen nemen. Uit recent onderzoek blijkt dat Bitcoin 0,6% van de wereldwijde energie verbuikt. Ik heb geen bitcoin en ik zou iedereen die duurzaamheid voor staat willen verzoeken alle bitcoins van de hand te doen. De zelfbewustwording zou op de 3300 TJ volgens de aanwezige geleerde zeker 20% op kunnen leveren. Met de notitie dat deze natuurlijk wel om draagvlak vraagt. Maar ik zit ondertussen op nog op 1340 TJ die ik op moet wekken.

Wat mij betreft kijken we in de cleantech regio naar de beste locatie voor zonne-energie en windmolens. Immers wij hebben ook geen waterkrachtcentrale door het ontbreken van bergen met stromend water. Wat ik als bergsporter natuurlijk best graag anders had gezien. Maar plaats de energiebronnen op de plek waar ze het meeste rendement opleveren. En als het Apeldoorns Kanaal stroom kan opwekken moeten we daar zeker eens naar kijken. Letterlijk groene stroom zou wat mij betreft direct naar Apeldoorn mogen komen (https://www.wur.nl/nl/show/Planten-maken-stroom.htm). Een ontwikkeling die in de kinderschoenen staat. Maar jaren geleden was dat ook bij zonne-energie. Dus er liggen daar zeker kansen

Daarnaast hebben we de A1. De nodige werkzaamheden vinden daar plaats, maar ook de hinder in bijvoorbeeld Ugchelen. Een geluidswal is een middel om hier wat mee te doen. Wat mij betreft mag dat een geluidswal zijn met zonne-panelen. Twee vliegen in een klap zullen we maar zeggen. En nog mooi op het zuiden gericht ook.

Dan biedt de A1 nog wel meer kansen. In 2013 heb ik hier al wel een aandacht voor gevraagd. Ik plaats namelijk liever 20 kleine windmolens zonder overlast dan 1 grote. En ook die technieken worden al zo ver ik kan achterhalen vanaf 2007 bekeken. Windenergie uit autoverkeer en uit wind. Dus als we elke lantaarnpaal op de A1 en de A50 nu eens voorzien van een windmolen dan zetten we weer een stap in de goede richting. Dan wordt energie niet alleen opgewekt uit alleen wind, maar ook uit de luchtverplaatsing van het voorbij komende verkeer.

Op het eind van die rit vond ik ook nog enkele plekken waar wat mij betreft zonne-panelen geplaatst mogen worden. En de slotconclusie was dit ik geslaagd was. Ik had met de ambitie die ik benoemde voldoende Terra Joule bij elkaar gevonden om Apeldoorn energie neutraal te krijgen.

Is het een makkelijke opgave, nee beslist niet. Maar elke stap die we zetten in de goede richting is een stap in verduurzamling. Voor mij dus “Bewustwording” van stroomverbruik (dus de lampjes in de raadszaal mogen langzaam aan echt vervangen worden door led verlichting). En windmolens en zonnepanelen langs de snelwegen. Immers zijn dat toch al aders die door onze gemeente lopen die niet het mooiste zijn wat Apeldoorn heeft te bieden.