Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Belevingsvlucht Lelystad

9 februari 2018 Nieuws
Belevingsvlucht Lelystad

Na alle inspanning van Lokaal Apeldoorn heeft het ministerie ons vandaag laten weten dat er een belevingsvlucht uitgevoerd zal gaan worden vanaf Lelystad met een vergelijkbaar toestel welke straks ook zal vliegen.

Voor de zomer vindt een belevingsvlucht plaats op de voorgenomen aansluitroutes. Doel is het realistisch ervaren van het geluid van een vliegtuig. Het is daarom van belang dat er een breed gedeeld beeld is over hoe en onder welke voorwaarden de vlucht kan worden uitgevoerd.

Hiertoe wordt op donderdag 22 februari van 19.00 tot 21.30 een startbijeenkomst georganiseerd in de omgeving van Zwolle.

Doel van de startbijeenkomst is om een kleine regiegroep te formeren, die de belangen van alle betrokkenen behartigt en gezamenlijk een vorm te vinden waarop alle geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd wensen te worden.

Indien u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden voor de startbijeenkomst via het emailadres belevingsvlucht@minienm.nl