Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

“Balans bereik je samen!”

8 januari 2018 Moties
“Ga de stad in en kom met een voorstel naar aanleiding van een breed gesprek met alle betrokkenen”. Bij deze oproep van de raad, heeft het college “de stad” helaas opgevat als “alleen het centrum”, zo bleek uit een brief die deze zomer verstuurd is door het college.
Maar het gesprek op zich heeft resultaat gehad. Daar zijn we als raad blij mee. Er is een tussenvorm gekomen waar iedereen tevreden is. Zowel bewoners als ondernemers.
Dit is een prachtig voorbeeld van hoe de balans tussen levendigheid en leefbaarheid, waar de raad naar op zoek was, tot stand kan komen.
De VVD en Lokaal Apeldoorn denken dat deze manier van samenwerken tussen omwonenden, ondernemers en overheid leidt tot wederzijds begrip en maximale afstemming.
Daarom dienen wij de volgende motie in:
De raad bijeen in de raadsvergadering ,dd 07-12-2017, agendapunt 6 locatieprofielen en de nota geluid bij evenementen,
Overwegende
  • Dat de door de raad gevraagde dialoog zich heeft beperkt tot het centrum,
  • Dat daar het voeren van gesprekken met bewoners en ondernemers samen heeft geleid tot een mooi compromis waar iedereen tevreden over is,
  • Dat de wethouder regelmatig in gesprek is met ondernemers en bewoners in de stad.
Roept het college op
  • Bij het voeren van deze gesprekken die meerdere partijen aangaan en bij de evaluatie van de locatieprofielen over twee jaar mensen met elkaar in gesprek te laten gaan in plaats van “ om de beurt aan tafel” bij de wethouder.
En gaat over tor de orde van de dag.
 
Namens de fracties van VVD en Lokaal Apeldoorn,
Jenny Elbertsen
Peter Messerschmidt