Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij
Lokaal Apeldoorn
De lokale politieke partij

Bericht

Als het niet meer past….

20 november 2018 Arjan Steenbeek
Als het niet meer past….

Als het niet meer past…

 Met een gezonde portie idealisme heb ik zitting als raadslid Lokaal Apeldoorn in de gemeenteraad van Apeldoorn; een mooie kans om vraagstukken in het Apeldoornse te benoemen en deze bespreekbaar te maken of aan te pakken, luisteren naar de achterban en hiernaar handelen.  De opdracht lijkt simpel, maar kent zijn uitdagingen. Versterk het gevoel van ‘de burger’ betrokken te worden bij beslissingen over wat hen aangaat of bezighoudt.

Een succesvol voorbeeld van invloed en betrokkenheid speelde afgelopen week. Een week die o.a. in het teken stond van PlusOV, ingegeven door signalen van betrokken ouders die terecht hebben afgegeven dat er geen vertrouwen meer is in een oplossing door PlusOV zelf en als onderwerp is opgepakt door de politiek. Een uiteindelijke keuze om te stoppen kan ik ondersteunen, omdat het (leerlingen)vervoer anders moet, in het belang van ouders/verzorgers en niet als laatste de leerlingen.

Een keuze met grote nieuwswaarde en profilering, maar uiteindelijk ook een keuze die vraagt om stilstaan bij de gevolgen voor betrokkenen, de doelgroep met een ondersteuningsvraag…na de opluchting is er ook twijfel bij ouders, wat krijgen ze ervoor terug? Voor het vervolg zijn wij als raadsleden verantwoordelijk en op aan te spreken, een handschoen die wij gaan oppakken als fractie.

Het Apeldoornse college gaat nu een schets voor de toekomst maken. Die wordt op 16 oktober met de raad besproken. Onze inzet is, naast aandacht voor het lopende schooljaar, om duidelijkheid te krijgen voor de komende jaren voor ouders en leerlingen, gehoord voelen, een passende oplossing met perspectief. Wellicht niet alleen ingegeven door politieke keuzes, maar getoetst op ‘wat kan’ maar ook ‘wat moet’. Luister, betrek en vooral leg uit…dit zal als zodanig bijdragen aan meer begrip voor standpunten, overwegingen en keuzes op korte en langere termijn.

Arjan Steenbeek

Raadslid Lokaal Apeldoorn