• Ruimte en groen zijn de kernwaarden van Apeldoorn en maken het een fijne gemeente om te wonen en te werken. Dat moeten we behouden, onder meer door het voorkomen van hoogbouw of verdichting en goede zorg voor (openbaar) groen. Dit vanuit het principe ‘schoon, heel, veilig’.
  • Goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk. Het wegwerken van onderhoudsachterstanden van o.a. bruggen en viaducten heeft wat Lokaal Apeldoorn betreft prioriteit.
  • Lokaal Apeldoorn vindt het belangrijk dat alle generaties in Apeldoorn een prettige plek vinden om te wonen. Daarom streven wij naar een goede mix tussen starters- en gezinswoningen, tussen huuren koopwoningen en tussen bestaande bouw en nieuwbouw.
  • Ruimte betekent ook goede bereikbaarheid. De verkeerscirculatie verbeteren is belangrijk voor een vitaal, economisch Apeldoorn. Sluipverkeer door woonwijken of dorpen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Doorgaand verkeer moet worden geweerd uit de woonwijken. Het verbeteren van de doorstroming op de ring heeft wat Lokaal Apeldoorn betreft dan ook een hoge prioriteit. Een slecht functionerende ring is een belemmering voor het milieu en de Apeldoornse economie.
  • Lokaal Apeldoorn wil voorzieningen (o.a. Bibliotheken, scholen, banken etc.) in de wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden of waar mogelijk combineren.
  • Denken aan toekomstig Apeldoorn en haar inwoners:daarbij hoort een ambitieus beleid op gebied van duurzaamheid. Hierbij moet de gemeente zich allereerst richten op het ‘laaghangende fruit’ en het thema niet als hype benaderen. 
Pin It